Διαχειριση Social Media

Πακέτα υπηρεσιών δημιουργίας περιεχομένου για τα Social Media σας.

Διαθέσιμα πλάνα, ανάλογα τις ανάγκες σας.

 • .Starter / 40€

  • Έως 7 image posts
  • Μηνιαίο πλάνο
  • Γραφιστικός σχεδιασμός
  • Κειμενογραφία
  • #hashtags
  • 2 κανάλια

 • .Small / 70€

  • Έως 12 image posts
  • Μηνιαίο πλάνο
  • Γραφιστικός σχεδιασμός
  • Κειμενογραφία
  • #hashtags
  • 2 κανάλια

 • .Medium / 150€

  • Έως 16 image posts
  • Έως 2 video posts
  • Μηνιαίο πλάνο
  • Γραφιστικός σχεδιασμός
  • Κειμενογραφία
  • #hashtags
  • 3 κανάλια

 • .Large / 320€

  • Έως 30 image posts
  • Έως 4 video posts
  • Μηνιαίο πλάνο
  • Γραφιστικός σχεδιασμός
  • Κειμενογραφία
  • #hashtags
  • 3 κανάλια
  • Οργάνωση διαγωνισμών
  • Μηνιαία αναφορά

Παρέχουμε και custom πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν φωτογράφιση προϊόντων στο χώρο σας,
ή σε ειδικά διαμορφωμένο studio…